Staří Máyové vytvořili nejpřesnější horoskop na světě

Mayský Zvěrokruh se skládá z 19 znamení zvěrokruhu. Zjistěte, který je ten váš a co o vás vypovídá!

2. – 21. leden – CHEN

Lidé, kteří se narodili v tomto období, jsou noční osoby. Dávají přednost noci před dnem. Nejaktivnější jsou před soumrakem a úsvitem. Přirozeně je láká síla a energie měsíce. Po celý život budou tíhnout k západu, který je jako jedna ze světových stran přitahuje.

22. leden – 10. únor – YAX

Osoby narozené v tomto období se navzájem přitahují. Je to z toho důvodu, že během těchto dní je Venuše vládnoucí planeta a jedinci v YAXu jsou plní lásky a romantiky. Jejich hlavním úkolem je rozdávat lásku do svého okolí a vytvářet harmonii. Tato úžasná vlastnost je skutečným darem a proto se v době sporů stávají nejlepšími smírčími soudci. Jejich světová strana je jih.

11. února – 2. březen – SAC

Lidé narozeni v tuto dobu jsou plní energie od úsvitu do soumraku. Dávají přednost ranní době. V tu dobu jsou nejvíce kreativní a produktivní. Pro ranní ptáčata je světová strana sever. Jejich zvířetem je žába a není tomu náhodou. Žáby jsou stejně jako jedinci narozeni v tomto období schopny měnit své plány za pochodu a přizpůsobovat se novým výzvám.

3. – 22. března – KEH

Tito lidé milují přírodu a přirozenou rovnováhu. S úsilím a akcí pomáhají obnovit přirozený řád na planetě a snadno napravují křivdy. Mají energii ohně a červená barva je pro ně typická. Doplnit baterky jim pomáhá pobyt v lese, kde načerpají svoji přirozenou sílu. Jejich světová strana je východ.

23. březen – 11. duben – MAK

Toto znamení je nejzáhadnější mezi mayským astrologickým kalendářem. Tajemný člověk s dobrým srdcem, který udělá pro své blízké vše. Nicméně, má časté tendence uzavírat se, což může naznačovat, že střeží tajemství. Svůj volný čas tráví meditací a myšlením. Během svého života natrefí na řadu objevů, pokud si vyhradí čas na sebe a nebude se věnovat svému okolí. Osobní číslo je trojka, která je spojením božství, rovnováhy a dokončení.

12. dubna – 1. květen – KANKIN

Člověk, který rád tráví čas v přírodě. Největší relaxací je meditace pod širým nebem. Odpočinek v přírodě mu přináší dostatek energie a kreativity, s kterou zvládne řadu složitých úkolů. Nový rozměr může nalézt při návštěvě v jeskyni, která mu dodá nové podměty a uklidní roztěkanou mysl.

2. květen – 21. květen – MUWAN

Tyto osoby jsou složeny z ohně a vody. Pokud chcete nalézt ve svém životě klid, musíme přijmout oba prvky a udržovat je v rovnováze. Totemové zvíře je sova, která má mimořádný zrak a je velmi moudrá. Stejně tak osoby narozené v tomto období.

22. květen – 10. červen – PAX

Totemové zvíře je jaguár. Důležitý tvor v mayské kultuře. Toto znamení značí sílu a schopnost vedení. Osobní kouzlo, charisma a přirozený postoj vůdce je dostává v kariéře hodně vysoko. Pokud přijmete fakt, že jste rozeními vůdci, ostatní vás začnou následovat. Hlavními elementy vašeho života je pára, země, oheň a voda. Zkombinujte tyto prvky ve svém životě a bude se vám dařit ve všech oblastech.

11. června – 30. června – KAYAB

Jedinec narozený jako KAYAB má duchovní ráz a přitahuje ho Měsíc. Totemovým zvířetem je želva. Podle mayské kultury jsou tato zvířata nositeli dávné moudrosti. Podobně jako u želv, které jsou pomalá a vytrvalá, tak i tito jedinci dělají vše pomalu, pečlivě a vytrvale.

1. – 20. červenec – KAYAB

Tito lidé milují pobyt v přírodě. Totemové zvíře je krokodýl. Jsou to zvířata, které mají dar přežití, času a trpělivosti. Jejich odolnost jim pomáhá překonávat všechny překážky v životě. Dožívají se vysokého věku. Během svého života mají stabilní vztahy a silné rodinné zázemí. Špatně však přijímají změny a vyžadují čas, během kterého novinky přijmou.

21. – 25. července – WAYEB

Jedná se o 5 denní znamení, na rozdíl od jiných, které mají rozpětí kolem 20 dnů. Během období WAYEB je narušena přirozená rovnováha Mayů. V tomto čase obývají Zemi duchové a objevují se všem. Jedinci narozeni v tomto čase budou většinu času nespokojeni se svým životem. Jediný smysl svého počínání mohou najít v duchovnu a nadpřirozenu. Využijte silného spojení s druhým břehem a objevte nové světy.

26. července – 14. srpna – POP

Tito jedinci se rodí jako lídři. Mají schopnost nadchnout druhé a ukázat jim jasně své vize. Vedení lidí je hlavní vlastností těchto osob. Zalíbení si však nachází i v meditaci, která jim pomáhá rozvíjet jejich schopnosti a přivádět k dokonalosti dovednost vedení.

15. srpna – 3. září – WO

Nejvíce energie získáte hodinu před setměním a hodinu před úsvitem. Vaše totemové zvíře je žába. Podobně jako žáby, můžete skákat z jedné úrovně do druhé. Tuto dovednost oceníte především při multitaskingu. Osoby narození v tomto období nezůstávají u jednoho řemesla. Chtějí objevovat všechny krásy světa a skryté moudrosti.

4. září – 23. září – ZIP

Vaše totemové zvíře je jelen – symbol milosti a propojení s přírodou. Znamení ZIP je spojenou s ušlechtilostí a vedením. Jedinci mají v sobě ukrytou přirozenou energii a noblesu, která jim pomůže během života, pokud ji budou správně využívat. Hlavní hnací silou je červená barva.

24. září – 2. listopadu – TZEC

Lidé narození v tomto znamení jsou propojeni k zemi a nebi. Jsou fascinováni oblohou a mají zájem o vesmír. Vzhledem k tomu, že jejich prvkem je duševní energie a země je jejich element praktičnosti, jsou skvělými naslouchači a snadno odhalí lháře.

3. listopadu – 22. listopadu – XUL

Totemové zvíře je pes. Mayové věřili, že pokud jde vedle nich pes, vede je do dalšího života. V důsledku toho mají tyto osoby velký smysl pro věrnost, oddanost a rodinu. Jsou velmi silní a skvěle motivují ostatní.

23. listopad – 12. prosince – YAXKIN

YAXKIN má co dočinění s mayským bohem slunce Ah Kinem. Tento bůh chránil Maye před tmou, nemocemi a suchem. Jedinci narození v tomto období jsou skvělými léčiteli. Jejich negativní vlastnosti jsou časté pochyby a malá sebedůvěra. Ah Kin je znám jako nositel pochybnosti a nerozhodnosti. Z tohoto důvodu je důležité naučit se věřit svému úsudku a nebát se rozhodovat.

13. prosince – 1. leden – MOL

Hlavním prvkem těchto osob je voda. Totemové zvíře je jaguár, který patří mezi nejsilnější zvířata v mayské kultuře. Jsou silnými vůdci, kteří inspirují druhé. Mají skvělé komunikační schopnosti a věří na duchovno.