Jak probíhá ekologická likvidace vozidel

Lidé se stále více zajímají o životní prostředí, třídí odpad, šetří energiemi, a také se snaží ekologicky vše likvidovat. I když je v ulicích stále mnoho nepojízdných vraků, lidé často využívají ekoligické likvidace. Zejména po zjištění, že ekologická likvidace cena může být nulová, naopak – pokud jste majitelem nepojízdného autovraku, můžete na něm nějakou tu tisícovku vydělat.

Jakou hodnotu může mít můj autovrak?

Cena šrotu se může značně lišit v závislosti na různých faktorech. Cena může kolísat kvůli modelu vozu, jeho stavu, dostupnosti náhradních dílů, hmotnosti, aktuální tržní ceny a další. Velmi stará nebo poškozená auta mohou mít hodnotu, i když jen v hodnotě šrotu.

Zjistěte hodnotu svého autovraku na SbohemAUTO.cz, kde si můžete zajistit i jeho ekologickou likvidaci.

Odstranění znečištění

V této počáteční fázi ekologické likvidace jsou nebezpečné materiály z vozu opatrně odstraněny, aby se zabránilo vyplavování chemikálií do životního prostředí. Palivo, brzdová kapalina, kapalina do ostřikovačů a další jsou pečlivě odstraněny.

Demontáž

Autodíly jsou poté odstraněny a posouzeny; díly v dobrém stavu lze znovu použít k maximalizaci životnosti. Katalyzátory, typy automobilů a skla jsou jen některé z odstraněných a recyklovaných součástí.

Likvidace

Jakmile jsou odstraněny kapaliny a recyklovatelné součásti, je kovový plášť vozu rozdrcen a dále zpracován pro recyklaci kovu prostřednictvím procesů magnetické separace, decinace a tavení. Pouze asi 5 % z celého vozu nelze recyklovat.

SbohemAUTO.cz nabízí komplexní služby

Likvidace vozidel u společnosti SbohemAUTO.cz probíhá vždy v souladu se zákonem odpadech č. 185/2001 Sb. Registrovaná společnost provádí likvidaci v akreditovaných střediscích, o likvidaci vozidla vždy dostanete doklad, který je nutný k odhlášení vozidla.