Při pracovním úrazu máte nárok na odškodnění

K pracovním úrazům dochází neustále, v některých oborech jsou méně časté, v některých zcela běžné. Mohou vzniknout mnoha cestami, od nepozornosti až po technickou závadu. Jedno mají však pracovní úrazy společné, vždy vám za ně náleží odškodnění. Zaměstnavatelé i zaměstnanci by si této skutečnosti měli být dobře vědomi. Každý zaměstnavatel je totiž ze zákona povinný uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Ne vždy jsou zaměstnavatelé vstřícní a chtějí vám pomoci, občas se najdou i zákona neznalí zaměstnavatelé, kteří jsou schopní se vymlouvat, vyhrožovat nebo záležitost zcela ignorovat. Někdy se jim podaří zaměstnance natolik ovlivnit, že záležitost neřeší a to je velká chyba, obzvláště u vážných úrazů, kde máte nárok na odškodnění i ve statisícových částkách. Pokud jde o zranění s trvalými následky, tam mohou být odškodnění i v milionových částkách. V každém případě je potřeba se nezaleknout, vy nepotřebujete znát paragrafy, stačí, když budete znát kontakt na 1zdravotní, která se postará, abyste odškodnění dostali. Odškodnění pracovní úraz by mělo být samozřejmostí a pokud není, tým advokátů za vás bude bojovat, abyste dostali odškodnění v maximální výši. Nemáte co ztratit, protože 1zdravotní bude vše řešit zdarma, odměnu si bere jen tehdy, pokud vše dotáhne do konce a vy dostanete maximální odškodnění. Je důležité vědět, že tato možnost existuje, nikdy na to nejste sami.

Poznejte, jak při úrazu postupovat

Ne každý zná správný postup při pracovním úrazu. Není tak složitý a je vhodné si ho zapamatovat. Když se pracovní úraz stane, informujte zaměstnavatele a zajistěte důkazy. Důkazy jsou myšleny nejlépe fotografie a svědci, kteří jsou schopni potvrdit okolnosti. To jen pro případ, kdyby došlo ke sporu se zaměstnavatelem. Poté je potřeba, abyste trvali na vypracování záznamu o úrazu, ten je důležitý pro vyjednávání s pojišťovnou. Následně 1zdravotní kontaktujte a sice na čísle 733 608 091 nebo přímo na webu 1zdravotni.cz. Specialisté se s vámi dohodnou na dalším postupu. Obvykle jim předáte podklady a oni se následně postarají o vše ostatní, abyste co nejdříve odškodnění dostali.