Jak je to s hlášením za odpady od roku 2021?

V roce 2021 se objevil nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. a jak už to u zákonů bývá, způsobil u mnoha lidí zmatek. Proto si zde popíšeme, co tento zákon mění. Do roku 2021 jste byli pravděpodobně zvyklí na to, že děláte roční hlášení za odpady a posíláte ho na ISPOP.CZ, pokud za rok vyprodukujete více než 100 kilogramů nebezpečného nebo 100 tun běžného odpadu. Pak také musíte vést průběžnou evidenci odpadů a zpracovat a zaslat výkaz statistiky o odpadech na Český statistický úřad. Co z toho zákon mění?

Změny v hlášení za odpady

Pro někoho jde o podstatně změny, pro jiné o změny, které se jich nijak nedotknou. Velkou změnou je pro menší producenty nebezpečného odpadu, že se limit posunul ze 100 na 600 kilogramů za rok. Pokud tedy produkujete do 600 kilogramů nebezpečného odpadu, roční hlášení zpracovávat nemusíte. Musíte však stále průběžně odpad evidovat, vaše evidence bude pro kontrolu průkazná v tom, že limit nepřekračujete. U běžného odpadu se limit nijak nezměnil.

Ještě přišla jedna změna, opět příjemná, posunul se termín, do kdy musíte poslat roční hlášení za odpady na ISPOP.CZ. Do roku 2021 to bylo do 15.2. Když budete zpracovávat roční hlášení za odpady 2021, už na to budete mít více času a sice do konce února. Roční hlášení za odpady za předchozí rok budete tedy nově podávat do 28.2.

Roční hlášení s pomocí expertů

Věděli jste o tom, že stále více firem přenechává problematiku odpadů externím firmám? Takovou firmu naleznete na Ecoservis.eu. Některé firmy mají administrativní oddělení, které tyto záležitostí řeší, ale mnoho podnikatelů a firem takové kapacity navíc nemá a řešit takové starosti navíc je náročné. Evidenci odpadů i roční hlášení nechte na zkušených pracovnících, kteří se postarají, aby bylo hlášení řádně zpracované a včas poslané na ISPOP.CZ.