Přenechejte starost o průmyslové stroje odborníkům

Současná moderní průmyslová výroba se bez specializovaných strojů neobejde. Jsou nedílnou součástí výrobního procesu, zajišťují jeho správný chod, řízení i následnou kontrolu. Zamezují vzniku chyb a nepřesností. Velká většina průmyslové výroby by v současnosti bez patřičné míry automatizace zkrátka nebyla možná. Mnohdy se jedná o stroje, které pracují s neuvěřitelnou přesností a precizností, které nelze lidskou prací dosáhnout.

Údržba a příprava na budoucnost

Všechny tyto průmyslové stroje a zařízení však vyžadují pravidelnou údržbu a mnohdy po letech provozu také rozsáhlejší zásah související se zlepšením provozních vlastností, aby výrobní linka zůstala konkurenceschopná. V takových případech se vyplatí obrátit na odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru. Touto firmou je také Konel Zlín, která se zaměřuje na všechny náležitosti údržby řady průmyslových zařízení. Jedná se zejména o:

  • Opravy a generální opravy
  • Modernizace

Mezi typické stroje, kterými se firma běžně zabývá, patří konvenční obráběcí stroje. U těchto zařízení také často dochází k výměně zastaralého nebo nespolehlivého řídícího systému. Běžné je třeba odstranění variátorů a převodovek, které jsou následně nahrazovány pevným převodem a frekvenčním měničem. Pokud jde o dřevoobráběcí stroje, může jít opět jak o servis, tak o modernizaci stávající linky. Pomocí modernizace lze například takovou linku výrazně zrychlit, a tím dosáhnout efektivnější výroby a úspory nákladů na provoz.

Návrh nového stroje

Společnost se zabývá také návrhem a konstrukcí a následně rovněž výrobou jednoúčelových strojů. Jednoúčelové stroje a zařízení se navrhují dle požadavků zákazníka, přičemž tyto jsou během vývoje vždy důkladně průběžně konzultovány, aby bylo dosaženo optimálního výsledného řešení. Návrhy jsou vždy postaveny na dlouhodobých praktických zkušenostech s vývojem těchto zařízení.