Tipy pro bezpečnost práce na silnici

Pokud plánujete stavební projekt, který bude zahrnovat práci na vozovkách, je důležité zajistit, aby vaši pracovníci měli pravidla a pokyny, které je udrží v bezpečí na staveništi. Ve společnosti TOP Znak s.r.o. vědí, že bezpečnost každého ve stavební zóně – dělníků, chodců, motoristů a cyklistů – by měla být vždy na prvním místě. Dopravní značení je jednou z nejdůležitější věcí pro bezpečnost při práci na silnici nebo v její blízkosti, proto vybírejte pouze od prověřených dodavatelů.

Vytvořte plán řízení provozu

Každý projekt výstavby silnice, bez ohledu na to, jak velký nebo jak malý, by měl mít plán řízení dopravy, který nastiňuje, jak bude doprava vedena kolem nebo přes pracovní zónu. Úspěšný plán řízení dopravy také poskytne podrobnosti o tom, jak budou zařízení, stavební vozidla a pracovníci interagovat uvnitř stavební oblasti.

Vytvořte oddělené sektory

Vzhledem k tomu, že oblasti výstavby silnic bývají extrémně zaneprázdněné množstvím pohyblivých částí, je důležité používat kužely a zábrany k jasnému vyznačení jednotlivých částí pracovní zóny. Díky tomu budou pracovníci snazší určit, kde by měly být skladovány materiály, kde se bude používat těžká technika, kde budou zaparkována další vozidla a ve kterých oblastech je bezpečné se pohybovat pěšky. Dopravní značení Praha upozorní řidiče na stávající komplikace a určí směr bezpečné jízdy.

Zajistěte dobrou viditelnost

Slepý úhel může být ve stavebních zónách extrémně nebezpečný, zvláště když se současně přesouvá mnoho kusů těžké techniky. Zatímco bezpečnostní zařízení, jako jsou zrcadla a vizuální pomůcky, které zajistíte na webu topznak.cz, mohou pomoci předcházet nehodám a minimalizovat tak rizika, každý, kdo pracuje na staveništi, by měl také dbát na to, aby udržoval co největší vizuální kontakt s řidiči.