Služba Airbnb umožní výhodný pronájem nemovitosti

Pořízení vlastního bydlení není levnou záležitostí. Proto dává spousta lidí přednost pronájmu bytu, případně i celého domu. Pokud patříte mezi šťastné majitele bytu či domu v Praze, můžete využít služby Airbnb a jejím prostřednictvím krátkodobě pronajímat svou nemovitost například turistům. Ve světě je tato služba velmi populární a začíná se prosazovat i u nás. V této souvislosti se řeší dva problémy.

Zda je pronajímatel povinen platit daně, nebo se jedná o poskytnutí ubytovací služby. Ve druhém případě nejste v roli poskytovatele nájmu, ale v roli podnikatele. Tento rozdíl má zásadní vliv na daně.

Nájem

Mezi těmito dvěma případy je největší rozlišovací rozdíl čas. U poskytnutí nájmu jde o umožnění bydlení jednorázové na delší dobu. Při této formě ubytování si údržbu bytu či domu zajišťuje nájemce sám. Při této formě musí mít pronajímatel živnostenský list a výdělek bude přiznávat formou daňového přiznání jakožto příjmy z nájmu. Výdajový paušál v tomto případě činí 30%.

Ubytovací služby

Poskytnutí ubytování na na kratší dobu řádově na několik dnů maximálně týdnů se obvykle jedná o poskytnutí ubytování za účelem rekreace. Poskytovatel se stará o úklid, čisté ložní prádlo a údržbu bytu. Právě této formě slouží Airbnb. V tomto případě byste měli mít živnostenský list, abyste mohli uplatnit paušál ve výši 60%. Pokud jej nemáte, můžete uplatnit 40% paušál. Tato forma se řadí do skupiny s povahou výkonu samostatně výdělečné činnosti a platí se daň z příjmu fyzických osob.

Placení DPH

Pokud budete poskytovat airbnb ubytování Praha, provádíte ekonomickou činnost a stáváte se tak osobou povinnou platit daň z přidané hodnoty. Povinnost k registraci DPH zákon ukládá v případě, že obrat za posledních 12 měsíců přesáhl 1 mil. Kč, kam se musí příjmy z Airbnb zařadit. Pak vyvstává ještě otázka povinnosti elektronické evidence tržeb. Jelikož se však Airbnb staví do role zprostředkovatele a platby jdou přes ni, je tato povinnost zatím nejasná.

Ceny pronájmu

V loňském roce ceny pronájmu bytů obecně vzrostly, i když jsou výjimky jako například Ostrava, kde zaznamenali pokles cen. Největší nárůst byl v Praze, kde je pronájem výrazně vyšší než v jiných městech ČR. V letošním roce se očekává stagnace či další mírné zvýšení nájemného. Míra navýšení však podle zákona nesmí přesáhnout 20% původní ceny.