Skartování dokumentů v Praze

Ekologické likvidaci odpadu je věnována stále větší pozornost. V případě různých dokumentů, dokladů či nosičů informací to platí ještě mnohem více. Při jejich likvidaci, čili skartaci je nutné dodržet nejen ekologické postupy, ale navíc ještě zajistit uchování bezpečnosti. Firmy, úřady a různé instituce se mohou obrátit při potřebě skartace dokumentů v Praze na společnost Ekoskart.

Nabízené služby

Společnost Ekoskart poskytuje komplexní služby v oblasti skartace a likvidace dokladů, dokumentů a jakýchkoliv jiných nosičů informací. Při jejich likvidaci a skartaci zaručuje Ekoskart naprostou bezpečnost a nemožnost úniku žádných informací či tajných údajů. Platí to pro zcela bezpečnou a k přírodě šetrnou skartaci nejrůznějších nosičů informací, od občanských a řidičských průkazů, přes cestovní pasy, platební karty, až po diskety, CD, DVD a ZIP.

Certifikace

Veškerá skartace dokumentů a nosičů informací se provádí na velkokapacitní skartovačce HSM FA 500.2. Výsledkem skartování jsou částice o velikosti 6×40 – 53 mm, což přesně odpovídá normě Národního bezpečnostního úřadu /NBU), stanovené pro stupeň „důvěrné“ utajení. Samotný stroj byl zkontrolován NBU, který tuto kontrolu potvrdil přidělením certifikátu.

Přeprava dokumentů a nosičů

Zákazníci mohou využít služeb společnosti Ekoskart, které začínají již samotnou bezpečnou přepravou dokumentů a nosičů určených ke skartaci. Dokumenty mohou být v deskách, šanonech, v kroužkové vazbě, v deskách s tkanicí, obalech z PVC nebo jinak svázané, a to včetně kancelářských sponek či provázků.

Průběh skartace

Z hlediska maximální možné transparentnosti skartace mohou na průběh skartace osobně dohlížet. Po ukončení skartace dokumentu – Praha vystaví Ekoskart v souladu s normou protokol o ekologické likvidaci. Odpad vzniklý skartací papírových dokladů a dokumentů je zasílán do papírny k finálnímu zpracování. Zákazník si může odvézt prázdné šanony a pytle, které může nadále používat. Skartaci provádí Ekoskart ve svém střeženém objektu, což pro zákazníky znamená naprostou bezpečnost důvěrných dat.