Legální chiptuning v Praze

Pod záhadným pojmem chiptuning nehledejte nic jiného, než zvýšení výkonu motoru. Provádí jej zkušení odborníci pomocí nejmodernější technologie. Chiptuning v Praze disponuje dokonalými moderními přístroji, bez kterých se tato metoda neobejde.

Podrobnosti o chiptuningu

Předně je třeba zdůraznit, že se jedná o oficiálně homologovaný chiptuning, jeho provedení se zaznamenává do technického průkazu majitele vozidla. Jedná se o zásah, který lze provádět u jakéhokoliv vozidla. Zvýšení výkonu motoru se projeví lepší dynamikou a současným snížením spotřeby pohonných hmot, které může být v ideálním případě až 15%.

Podmínky pro chiptuning

Základní podmínkou je předchozí pečlivá kontrola celkového technického stavu vozidla. V případě objevení jakékoliv závady, se tato musí nejprve odstranit a teprve poté je možné přistoupit k chiptuningu. Hlavní fází kontroly je změření stávajícího výkonu motoru na válcové brzdě. Tímto způsobem lze změřit skutečný výkon motoru u kteréhokoliv motorového vozidla bez ohledu na jeho typ, stáří, způsob pohonu kol a další parametry.

Průběh chiptuningu

V souvislosti s otázkou jak na tuning motoru, je nejprve nutno zdůraznit, že se nejedná o žádný zásah do řídící jednotky vozidla ani o ovlivnění životnosti motoru nebo jeho jiných parametrů. Chiptuning se provádí metodou Camp Performance Chiptuning, jejíž výhodou je, že nastavené hodnoty si majitel daného vozidla může nechat kdykoliv vrátit do původního stavu. To znamená, že si můžete nechat zvýšit výkon motoru i u nově zakoupeného auta a pokud by se na něm v průběhu záruční doby vyskytly nějaké závady, není problém s přenastavením výkonu motoru na původní hodnoty. Slouží k tomu protokol v podobě grafu, který obdržíte jako doklad o provedení chiptuningu. Toto přenastavení může provést i jiný autoservis, pokud má však k dispozici příslušné vybavení.